Lek Lai

lek lai paetch dam

Lek Lai of the Paetch Dam variety (Black Diamond Lek Lai)..Bookmark the permalink.